Tine Meierier med Veidekke AS

Teknikk leverte til Veidekke Entreprenør veggforskaling, høy dekkereis til platten dekke til prosjekt Tine Meierier på Frya der det ble bygget et påbygg på totalt 3000 kvadratmeter fordelt på tre etasjer.

MEVA Mammut veggforskaling 
Til forskaling av veggene er det benyttet MEVA Mammut veggforskaling. Dette er det kraftigste veggforskalingssystem på markedet og er dimensjonert for å tåle et støpetrykk på inntil 100kN/m2 som muliggjør ubegrenset støpehastighet opp til 4 meter.

RMDK Alshor Plus
Til forskaling av dekkene er det benyttet RMDK Alshor Plus aluminiumsreis. Dette er et meget lett og enkelt reissystem som gir en meget rask byggetid og effektivt oppsett. Forskalingssystemet har en maksimal kapasitet på 120kN og har en innebygd hurtigsenk løsning som avlaster reisen (12 mm) med et enkelt hammerslag.