A-fløy universitetssykehus Nord-Norge

Consto bygger ny A-Fløy for Universitetssykehuset Nord-Norge. A-fløya er en del av en større utbygging av sykehuset. Det nye bygget nord for nåværende hovedinngang vil bli på totalt 22.000 kvadratmeter, har en budsjettramme på knapt 1,6 milliarder kroner og vil romme blant annet laboratoriemedisin, operasjonsvirksomhet og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking.

Teknikk har levert over 2 km Tammet dekkesikringsnett av HMS utstyr til prosjektet. Sikringsnettene er produsert med farge og profilering etter kundens ønske.

Det har også blitt levert en del forbruksmateriell som innstøpningsgods og sika produkter.

Rundt årsskiftet 2017-18 skal nybygget stå ferdig, og sikre at Universitetssykehuset Nord-Norge kan gi en god og trygg behandling til befolkningen i hele landsdelen frem til 2030.

Entreprenør: Consto