Vangberg

Vangberg boligprosjekt består av 6 boligblokker og 2 parkeringsanlegg. Vangberg Boligutvikling AS ønsker å tilrettelegge for leilighetsbebyggelse på området som på en tilfredsstillende måte kan innpasses i områdets bygningsstruktur. Den nye bebyggelsen skal derfor trappes ned mot nord slik at byggehøyde harmonerer med eksisterende boligbebyggelse. Det skal tilrettelegges for gode utomhusarealer for barn og sosiale møtesteder for de voksne.

Teknikk er valgt som leverandør av alt av forbruksmateriell (betongbyggevarer) på prosjektet. Det er bl.a. levert 700m Tammet sikringsnett med kundens logo.

Prosjektet er planlagt ferdig desember 2016.

Entreprenør: Consto AS