Veikleåa i Kvam

Kvam ble hardt rammet av flom våren 2011 og igjen i 2013. Derfor er det et etterlengtet flomsikringsarbeid som nå pågår i bygda.

AF-gruppen sikret seg kontrakten til en verdi av 66 millioner kroner for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Prosjektet startet våren 2016 og pågår frem til våren 2017.

Det er en stor og krevende betongkonstruksjon som skal bygges. Konstruksjonen er 150 meter lang og 12 meter høy. I prinsippet er det et stort fordrøyningsbasseng som skal kontrollere vannmassene, og hvor elva skal ledes gjennom konstruksjonen i en åpen kanal av betong.

Prosjektet har bydd på flere utfordringer i utforming av forskalingen. Blant annet en 12 meter høy støttemur hvor ene siden skrår med 10 graders helling. Veggen er 2,4 meter bred i bunnen, men kun 0,4 meter bred i toppen. I tillegg er det store fundamenter som skal støpes.

Entreprenør: AF Gruppen
Ferdigstillelse: April 2017