Salgssjåfører

Salgssjåfører

Teknikk tilbyr Salgssjåfører.

Hovedfokus:

• Styrke geografisk tilstedeværelse ute på bygg og anlegg
• Økt servicegrad til eksisterende og nye kunder
• Forbedret leveringspresisjon
• Raske leveranser og tettere oppfølging av kunder