Lanserer leasingavtale

Som den første i vårt marked tilbyr vi leasingavtale på våre forskalingssystemer og ulike betongbyggevarer. De fleste investeringer kan leases, og det er svært enkelt å komme i gang.

Vi tilbyr nå leasing som en alternativ finansieringsmodell til våre kunder. Fordelen med leasing er at terskelen senkes for å skaffe nødvendig utstyr til å kunne utføre jobben og prosjektet, uten å ta opp lån og binde bedriftens pantesikkerhet.

Vi har inngått leasingsamarbeid med DNB. DNB betaler utstyrets kjøpspris til Teknikk og blir eier av utstyret. Bedriften som inngår leasingavtale disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, slik at kostnaden blir fordelt over den tiden virksomheten gjør seg nytte av utstyret.

Leasingavtalene

Leasingavtalene som tilbys er 3, 4 og 5 år avhengig av type utstyr og hva kundene ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Når leieperioden er over står du overfor tre valg:

  • Kjøpe utstyret
  • Fortsette leien til redusert pris
  • Levere utstyret tilbake

Fordeler ved leasing

Leasing gir en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer.

  • Inntil 100 % finansiering
  • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
  • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
  • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
  • Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre formål.

Hvordan inngå leasingavtale?

Du kontakter oss på den måten du ønsker med forespørsel om leasing. Forespørselen blir så kredittvurdert. Forutsatt innvilget kreditt, vil du motta et tilbud eller finansieringsbevis. Tilbudet aksepteres og returneres signert FØR utstyret overleveres. Når leveransen er godkjent, utbetaler DNB kjøpesummen til Teknikk, og leasingavtalen startes med terminvis fakturering.

Se priseksempler på leasingavtale her

Kontakt oss i dag for mer informasjon om vår leasingordning!