Maxbo Teknikk sperrer flommen

Maxbo Teknikk sperrer flommen

Den nye bunnlastsperren Fagervold i Veikleåa ved Kvam står nå klar for å stoppe nye flommer. Det er en stor og krevende betongkonstruksjon som er støpt av AF Gruppen Norge AS med forskaling og forbruksmateriell fra Teknikk.

Kvam ble hardt rammet av flom våren 2011 og igjen i 2013. Derfor er det et etterlengtet flomsikringsarbeid som nå er gjennomført i bygda for å hindre nye flomkatastrofer. Bunnlastsperren har kapasitet til å stoppe hele 100.000m3 med løsmasser.

Bunnlastsperren er unik og den største av sitt slag i Norge. Totalt 5100m3 betong er benyttet i konstruksjonen og en betydelig del av dette er den 4 meter tykke bunnplaten. Betongkonstruksjonen går opp til 12 meters høyde og er 150 meter lang i bunnen.

Veggen er skråstilt og har bydd på utfordringer i utformingen av forskalingsløsning. Veggen er 2,4 meter bred i bunnen, men kun 0,4 meter bred i toppen. Forskalingen til prosjektet, MEVA Mammut, med 100kN/m2 kapasitet og solid rammeoppbygging har gitt en trygg og sikker fremdrift på veggstøpen.

Fremdriften på prosjektet ble diskutert i tett dialog med Frank Lien og Rune Gaasvik i AF Gruppen Norge AS og støpe etappene ble planlagt og prosjektert for å følge en stram tidsplan med et komplisert tegningsmateriale og dertil strenge krav til utførelse, sier senioringeniør Reidar Stav fra Teknikk AS.

Anleggsleder hos hovedentreprenøren, Frank Lien sa seg veldig fornøyd med samarbeidet med Teknikk og AF på dette prosjektet. Dette var Frank Liens siste prosjekt og han går nå av som pensjonist. AF Gruppen Norge AS og Frank Lien har vært en god kunde av Teknikk i mange år.

Prosjektet har blitt gjennomført veldig raskt og 11 måneder etter oppstart var flomsikringsarbeidet ferdigstilt 31.mars 2017.

Les mer om prosjektet her!